shiva vandana 9 semi dall’india per riflettere sul g8