shiva vandana la guerra non violenta per i beni comuni e i diritti universali